Processerna kring klientidentifiering söker sin form

den 13 maj 2019

Lagen om förhindrande av penningtvätt som trädde i kraft i juli 2017 gör att även advokatbranschens aktörer är skyldiga att identifiera sina klienter och deras affärsverksamhet, samt att rapportera om det finns orsak till misstanke om tvivelaktig handel eller finansiering av terrorism. Kristiina Sare från Finlands Advokatförbund bjöd på grunderna inom klientidentifiering under dagen för juridiska assistenter som ordnades i Helsingfors den 5.4.2019.


BÄSTA PRAXIS FÖR ATT SKÖTA FÖRSÄLJNINGSRESKONTRAN

den 15 april 2019

Frågor gällande fakturering och allokering av betalningar har varit en del av mitt dagliga arbete redan i flera år; tidigare när jag skötte en advokatbyrås försäljningsreskontra och i mitt nuvarande arbete då jag instruerar CSI:s kunder i saker som rör användningen av programvaran.

I enlighet med bokföringsrytmen koncentrerar sig våra kunders frågor vid vissa tider på månaden särskilt på förändringar som ska göras i försäljningsreskontran. Mina erfarenheter har lärt mig att förändringarna kan göras på många olika sätt, och att det ibland kan vara svårt att avgöra hur förändringen ska göras så att den motsvarar god bokföringssed och är optimal ur ett helhetsperspektiv.

I min bloggserie strävar jag efter att dela med mig av olika bra exempel på hur man sköter försäljningsreskontran i CSI. I denna text behandlar jag betydelsen av registreringsdatum samt hur olika förändringar i reskontran syns i bokföringsrapporterna.  


FAVORITLÄRDOMAR FRÅN HÖSTENS VQ FORUM

den 22 november 2018

Det var andra gången jag deltog i VQ Forum. Jag fick träffa många deltagare och lyssna på oerhört intressanta presentationer och paneldiskussioner. Personligen var jag väldigt nöjd med dagen. Också från CSI:s perspektiv var det ett lyckat evenemang. Vi träffade en mängd deltagare och företag som var på jakt efter ett nytt system för klienthantering, tidsregistrering, fakturering eller rapportering. Som sponsor hade vi även möjligheten att presentera vårt företag och dess resa i Sverige – och att dela med oss av den goda nyheten att CSI växer stadigt.

Medan jag lyssnade på presentationerna slogs jag av deras relevans för oss som programvaruleverantör, men också för företag inom vilken bransch som helst. Flera presentatörer påpekade att advokatbyråer inte skiljer sig nämnvärt från andra företag – deras affärer styrs av samma marknadskrafter och utmaningar som alla andras. De följande fem idéerna var mina favoriter från dagen på VQ Forum.

EN CYBERATTACK - VARFÖR SKULLE DET RÖRA OSS?

den 21 november 2018

Det är svårt att glömma första gången vi var med om en cyberattack. CSI:s molntjänst, som är känd för sin användarvänlighet, blev i höst föremål för sidoeffekterna av ett DoS-angrepp (Denial of Service).

PROJEKTLEDNING FÖR ADVOKATBYRÅER MED LEGAL SCRUM?

den 30 augusti 2018

Under vårens innovationsevenemang för advokatbranschen, Lexpo, var ”Legal Project Management” temat som tilltalade oss bäst. Advokatbyråerna lägger stort fokus på att ge klienterna en sanningsenlig prisuppskattning av sina ärenden. Att byrån faktiskt håller sig till det uppskattade priset får dock ofta mindre uppmärksamhet. Vad som står på den slutliga fakturan påverkas väsentligen av hur skicklig juristen är som projektledare. I värsta fall upptäcker man att prisuppskattningen överskridits först i faktureringsskedet.

1 – 5 / 15