Inlägg från november 2018

FAVORITLÄRDOMAR FRÅN HÖSTENS VQ FORUM

den 22 november 2018

Det var andra gången jag deltog i VQ Forum. Jag fick träffa många deltagare och lyssna på oerhört intressanta presentationer och paneldiskussioner. Personligen var jag väldigt nöjd med dagen. Också från CSI:s perspektiv var det ett lyckat evenemang. Vi träffade en mängd deltagare och företag som var på jakt efter ett nytt system för klienthantering, tidsregistrering, fakturering eller rapportering. Som sponsor hade vi även möjligheten att presentera vårt företag och dess resa i Sverige – och att dela med oss av den goda nyheten att CSI växer stadigt.

Medan jag lyssnade på presentationerna slogs jag av deras relevans för oss som programvaruleverantör, men också för företag inom vilken bransch som helst. Flera presentatörer påpekade att advokatbyråer inte skiljer sig nämnvärt från andra företag – deras affärer styrs av samma marknadskrafter och utmaningar som alla andras. De följande fem idéerna var mina favoriter från dagen på VQ Forum.

EN CYBERATTACK - VARFÖR SKULLE DET RÖRA OSS?

den 21 november 2018

Det är svårt att glömma första gången vi var med om en cyberattack. CSI:s molntjänst, som är känd för sin användarvänlighet, blev i höst föremål för sidoeffekterna av ett DoS-angrepp (Denial of Service).