Inlägg från augusti 2017

Google Sprint effektiverar CSI:s produktutveckling

den 31 augusti 2017


Dessa var de fyra anledningarna till att CSI Helsinki tillbringade en vecka på en Google Sprint-workshop, med Red & Blue, en varumärkes- och produktdesignstudio. Sprint-modellen, utvecklad av Google Ventures, syftar till att lösa ett företags affärsutmaningar inom en vecka. Vi behövde ta reda på vilka verktyg som bäst kan stödja upptagna jurister i deras ärenderelaterade tidsrapportering och rutiner.

Starka antaganden – och starka tvivel

Tack vare vår långa erfarenhet av att samarbeta med advokatbyråer har vi en förståelse för juristers behov. Vi vet att vårt mångsidiga system inte fungerade perfekt för alla jurister. Vissa tyckte att systemet var för omfattande och gjorde anteckningar på post-it-lappar istället för att använda systemet. Det fanns ett behov av att göra ett mycket enklare verktyg som skulle göra tidsregistrering attraktivt för alla.

De första versionerna av det nya verktyget gillades inte av alla i teamet, vilket ledde till att utvecklingen fick vänta en stund. När...

Lexpo ’17: nycklar för att lyckas inom juristbranchens survival game

den 31 augusti 2017

Innovationseventet Lexpo ’17 för jurister och teknologileverantörer väckte många tankar för en längre tid framöver. Förändringen som branschen genomgår är oundviklig och juristbyråerna behöver utveckla sin verksamhet för att lyckas på den allt hårdare konkurransutsatta marknaden.

Client is the King

Enligt Jordan Furlong är det klienterna som är den drivande kraften i förändringen. I och med digitaliseringen är köparna av juridiska tjänster allt mera medvetna och krävande. Klienterna kräver bättre service och lägre priser. Samtidigt söker man andra alternativ till traditionella juridiktjänster. Webben erbjuder generöst med information, diskussionsforum och även möjligheter att sköta om vissa ärenden via självbetjäning.    

Detta sätter advokatbyråerna i en allt trängre situation. Ju mera klienterna sköter om sina juridiska uppgifter självständigt, desto mindre är den totala potten som juristerna delar på. Därtill lider faktureringen av artificiell intelligens och automatisering,...