Inlägg i Produktutveckling

CSI-PROGRAMMENS ANVÄNDARGRÄNSSNITT FÖRNYAS

den 29 november 2019

Det har redan gått 11 år sedan CSI-programmens första version kom ut. Sedan dess har funktionerna utvecklats baserat på finska och utländska kunders önskemål och i enlighet med olika myndighetskrav. De årliga versionsuppdateringarna har utökat systemet med bl.a. en attesteringsprocess för preliminärfakturor, e-fakturering, ärendefaser, underärenden, dashboards, utskickslistor och hantering av klientidentifikationer. Listan är lång. Påtagligt färre ändringar har skett i programmets användargränssnitt, trots att kundernas förväntningar har vuxit också vad gäller användarvänligheten. 

TÄVLINGEN OM EGENSKAPER ELLER BRANSCHKUNSKAP?

den 11 oktober 2019

Tävlingen om egenskaper är rå. Man ska ha överlägsna features - eller åtminstone ska de vara bättre än konkurrentens. 

Det är det vi har lärt oss. Bilar säljs för sina fina effekter, coola tilläggsegenskaper eller sin banbrytande miljövänlighet. Valet av dator faller på den med bäst prestanda, den hetaste nyheten eller bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Också system jämförs baserat på deras egenskaper, även i de fall där största delen av dem skulle förbli oanvända. 


Google Sprint effektiverar CSI:s produktutveckling

den 31 augusti 2017


Dessa var de fyra anledningarna till att CSI Helsinki tillbringade en vecka på en Google Sprint-workshop, med Red & Blue, en varumärkes- och produktdesignstudio. Sprint-modellen, utvecklad av Google Ventures, syftar till att lösa ett företags affärsutmaningar inom en vecka. Vi behövde ta reda på vilka verktyg som bäst kan stödja upptagna jurister i deras ärenderelaterade tidsrapportering och rutiner.

Starka antaganden – och starka tvivel

Tack vare vår långa erfarenhet av att samarbeta med advokatbyråer har vi en förståelse för juristers behov. Vi vet att vårt mångsidiga system inte fungerade perfekt för alla jurister. Vissa tyckte att systemet var för omfattande och gjorde anteckningar på post-it-lappar istället för att använda systemet. Det fanns ett behov av att göra ett mycket enklare verktyg som skulle göra tidsregistrering attraktivt för alla.

De första versionerna av det nya verktyget gillades inte av alla i teamet, vilket ledde till att utvecklingen fick vänta en stund. När...