Inlägg i Finans

JAG SKICKADE EN FELAKTIG FAKTURA! HUR FIXAR JAG DET?

den 12 juni 2019

Oberoende hur noggrant man går igenom en faktura kan det hända att ändringar behöver göras efter att den skickats till kunden. Det finns inget allmänt tillvägagångssätt när det gäller sådana ändringar, man måste alltså överväga hur man gör från fall till fall. Utgångspunkten är alltid ändringsbehovet: behöver förfallodagen flyttas, betalaren bytas ut eller gäller ändringen tidsposterna på fakturan?


BÄSTA PRAXIS FÖR ATT SKÖTA FÖRSÄLJNINGSRESKONTRAN

den 15 april 2019

Frågor gällande fakturering och allokering av betalningar har varit en del av mitt dagliga arbete redan i flera år; tidigare när jag skötte en advokatbyrås försäljningsreskontra och i mitt nuvarande arbete då jag instruerar CSI:s kunder i saker som rör användningen av programvaran.

I enlighet med bokföringsrytmen koncentrerar sig våra kunders frågor vid vissa tider på månaden särskilt på förändringar som ska göras i försäljningsreskontran. Mina erfarenheter har lärt mig att förändringarna kan göras på många olika sätt, och att det ibland kan vara svårt att avgöra hur förändringen ska göras så att den motsvarar god bokföringssed och är optimal ur ett helhetsperspektiv.

I min bloggserie strävar jag efter att dela med mig av olika bra exempel på hur man sköter försäljningsreskontran i CSI. I denna text behandlar jag betydelsen av registreringsdatum samt hur olika förändringar i reskontran syns i bokföringsrapporterna.