Inlägg från december 2020

HUR KAN JAG FÖRBÄTTRA MIN INFORMATIONSSÄKERHET

den 17 december 2020

Informationssäkerhet intresserar allt fler informationsprograms användare, speciellt då det är frågan om hemlig eller känslig information.

Cyberattackerna som nyligen gjorts mot amerikanska myndigheter samt Google tjänsternas komplikationer minskar inte oron över den egna informationssäkerheten. Även informationsläckagen i Finland och Sverige är fräscha i minnet.

I detta inlägg lyfter jag fram grundläggande åtgärder som är värda att göra, fler av åtgärderna kan du utföra själv eller tillsammans med din IT-leverantör. Därtill nämns funktioner i CSI-program som hjälper dig att ytterligare förbättra informationssäkerheten.