Inlägg i IT-säkerhet

HUR KAN JAG FÖRBÄTTRA MIN INFORMATIONSSÄKERHET

den 17 december 2020

Informationssäkerhet intresserar allt fler informationsprograms användare, speciellt då det är frågan om hemlig eller känslig information.

Cyberattackerna som nyligen gjorts mot amerikanska myndigheter samt Google tjänsternas komplikationer minskar inte oron över den egna informationssäkerheten. Även informationsläckagen i Finland och Sverige är fräscha i minnet.

I detta inlägg lyfter jag fram grundläggande åtgärder som är värda att göra, fler av åtgärderna kan du utföra själv eller tillsammans med din IT-leverantör. Därtill nämns funktioner i CSI-program som hjälper dig att ytterligare förbättra informationssäkerheten.

EN CYBERATTACK - VARFÖR SKULLE DET RÖRA OSS?

den 21 november 2018

Det är svårt att glömma första gången vi var med om en cyberattack. CSI:s molntjänst, som är känd för sin användarvänlighet, blev i höst föremål för sidoeffekterna av ett DoS-angrepp (Denial of Service).

GDPR - 3 VECKOR SENARE

den 15 juni 2018

Vårt GDPR-projekt började våren 2017 med ett webinarium där ett globalt mjukvaruföretag informerade om den kommande förändringen i EU-lagstiftningen. Talarna fick åhörarnas obestridliga uppmärksamhet genom att inleda med konstateringen, att en förbrytelse mot denna lagen skulle komma att kosta dem miljarder. 

Hotet om sanktioner har sannolikt varit den främsta drivkraften bland oss som har haft med GDPR att göra, och motiverat alla att fördjupa sig i ämnet samt vidta nödvändiga åtgärder.

BEREDSKAP FÖR GDPR - CSI'S ERFARENHETER

den 9 februari 2018

”GDPR kommer – är du redo?”

För ovanstående sökning finner Google under bråkdelen av en sekund hela 95 500 träffar. Nu återstår 101 dagar tills EU:s Dataskyddsförordning träder i kraft.