Inlägg från juni 2019

JAG SKICKADE EN FELAKTIG FAKTURA! HUR FIXAR JAG DET?

den 12 juni 2019

Oberoende hur noggrant man går igenom en faktura kan det hända att ändringar behöver göras efter att den skickats till kunden. Det finns inget allmänt tillvägagångssätt när det gäller sådana ändringar, man måste alltså överväga hur man gör från fall till fall. Utgångspunkten är alltid ändringsbehovet: behöver förfallodagen flyttas, betalaren bytas ut eller gäller ändringen tidsposterna på fakturan?