Inlägg i Myndighetsförordningar

PROCESSERNA KRING KLIENTIDENTIFIERING SÖKER SIN FORM

den 13 maj 2019

Lagen om förhindrande av penningtvätt som trädde i kraft i juli 2017 gör att även advokatbranschens aktörer är skyldiga att identifiera sina klienter och deras affärsverksamhet, samt att rapportera om det finns orsak till misstanke om tvivelaktig handel eller finansiering av terrorism. Kristiina Sare från Finlands Advokatförbund bjöd på grunderna inom klientidentifiering under dagen för juridiska assistenter som ordnades i Helsingfors.