Inlägg från april 2019

BÄSTA PRAXIS FÖR ATT SKÖTA FÖRSÄLJNINGSRESKONTRAN

den 15 april 2019

Frågor gällande fakturering och allokering av betalningar har varit en del av mitt dagliga arbete redan i flera år; tidigare när jag skötte en advokatbyrås försäljningsreskontra och i mitt nuvarande arbete då jag instruerar CSI:s kunder i saker som rör användningen av programvaran.

I enlighet med bokföringsrytmen koncentrerar sig våra kunders frågor vid vissa tider på månaden särskilt på förändringar som ska göras i försäljningsreskontran. Mina erfarenheter har lärt mig att förändringarna kan göras på många olika sätt, och att det ibland kan vara svårt att avgöra hur förändringen ska göras så att den motsvarar god bokföringssed och är optimal ur ett helhetsperspektiv.

I min bloggserie strävar jag efter att dela med mig av olika bra exempel på hur man sköter försäljningsreskontran i CSI. I denna text behandlar jag betydelsen av registreringsdatum samt hur olika förändringar i reskontran syns i bokföringsrapporterna.