Inlägg i Tjänster

TÄVLINGEN OM EGENSKAPER ELLER BRANSCHKUNSKAP?

den 11 oktober 2019

Tävlingen om egenskaper är rå. Man ska ha överlägsna features - eller åtminstone ska de vara bättre än konkurrentens. 

Det är det vi har lärt oss. Bilar säljs för sina fina effekter, coola tilläggsegenskaper eller sin banbrytande miljövänlighet. Valet av dator faller på den med bäst prestanda, den hetaste nyheten eller bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Också system jämförs baserat på deras egenskaper, även i de fall där största delen av dem skulle förbli oanvända. 


20 ÅR AV JURISTSKOLNINGAR

den 12 juni 2018

Juristskolningarna är vårens symbol

En klar indikator om att våren har anlänt är våra CSI Lawyer skolningar för juridikstudenter, vilka har varit populära sedan millenniets början. Vi har nära samarbete med de juridiska fakulteterna i både Helsingfors och Tammerfors universitet, och i de fem skolningstillfällena som ordnades i april deltog studenter från båda universiteten.