Inlägg från november 2017

VAL AV ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM – TEKNISKA ASPEKTER ATT BEAKTA

den 17 november 2017

Webbaserade system som används för att logga in via internet tycks bli vanligare även bland advokatbyråerna. Det verkar finnas en del oklarheter vad gäller skillnaderna mellan skrivbordsbaserade och webbaserade system samt deras inverkan i praktiken.


Därför vill jag lyfta fram följande aspekter som är viktiga vid val av advokatsystem (practice management system):