Inlägg från juni 2018

GDPR - 3 VECKOR SENARE

den 15 juni 2018

Vårt GDPR-projekt började våren 2017 med ett webinarium där ett globalt mjukvaruföretag informerade om den kommande förändringen i EU-lagstiftningen. Talarna fick åhörarnas obestridliga uppmärksamhet genom att inleda med konstateringen, att en förbrytelse mot denna lagen skulle komma att kosta dem miljarder. 

Hotet om sanktioner har sannolikt varit den främsta drivkraften bland oss som har haft med GDPR att göra, och motiverat alla att fördjupa sig i ämnet samt vidta nödvändiga åtgärder.

20 ÅR AV JURISTSKOLNINGAR

den 12 juni 2018

Juristskolningarna är vårens symbol

En klar indikator om att våren har anlänt är våra CSI Lawyer skolningar för juridikstudenter, vilka har varit populära sedan millenniets början. Vi har nära samarbete med de juridiska fakulteterna i både Helsingfors och Tammerfors universitet, och i de fem skolningstillfällena som ordnades i april deltog studenter från båda universiteten.