TÄVLINGEN OM EGENSKAPER ELLER BRANSCHKUNSKAP?

den 11 oktober 2019

Tävlingen om egenskaper är rå. Man ska ha överlägsna features - eller åtminstone ska de vara bättre än konkurrentens. 

Det är det vi har lärt oss. Bilar säljs för sina fina effekter, coola tilläggsegenskaper eller sin banbrytande miljövänlighet. Valet av dator faller på den med bäst prestanda, den hetaste nyheten eller bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Också system jämförs baserat på deras egenskaper, även i de fall där största delen av dem skulle förbli oanvända. 

Vad är tillräckligt bra?

Vi på CSI deltog också i den här tävlingen i många år, främst mot oss själva. Vi jämförde vårt legal project management-system med konkurrenternas. Vi hade ångest över egenskaper som fattades och ett användargränssnitt som såg föråldrat ut. Vi var nästan säkra på att vi inte skulle vara tillräckligt bra för att lyckas på den internationella marknaden. Allt detta trots att vi hade en verkligt stabil position på hemmaplan, och många nöjda kunder också utanför Finlands gränser. 

För att bli bättre gick vi med i tävlingen om Egenskaperna. På begäran av kunderna utvecklade vi en egenskap efter en annan i systemet. Trots det kändes det hela tiden som om vi var steget efter. 

Heureka - vi kom till sans!

Vår uppenbarelse började när ett par av våra nya kunder konstaterade att vårt system var mycket mera än vad vi lovade. Ingendera av dem tackade oss för de enskilda funktionerna i systemet. De pratade istället om systemets inverkan på hela organisationens verksamhet och effektivitet.

Den sista knuffen kom från en av våra rådgivare. Hon påminde oss om Simon Sineks kärnfråga "Why" - att det, istället för att jämföra sig med konkurrenter och utveckla egenskap efter egenskap, är viktigare att komma ihåg varför CSI över huvud taget existerar. Det hade vi som tur var helt klart för oss. Redan när vi kodade den första versionen av programmet hade vi ju fastnat för branschens komplexitet och tanken på att vi kunde vara med och säkra advokattjänsternas kvalitet och utvecklingen av rättsskyddet i samhället.

Vår värdefullaste egenskap är ju faktiskt den branschkunskap vi har samlat under 34 år och hundratals implementeringar. Nya egenskaper är naturligtvis viktiga, men ett system i sig är sällan lösningen på kundens problem. Slutresultatet beror på hur verktyget anpassas för att stöda och uppnå kundens mål. Det kräver såväl ett lagom flexibelt system som branschkunskap och erfarna sakkunniga som stöd under implementeringen. 

Från behov till genomförande 

Implementeringens mål är att få systemets hundratals olika parametrar - och vid behov även de kundspecifikt utvecklade tilläggsegenskaperna - att stöda kundens val av verksamhetsmodell och eliminera problemsituationer. När man har fått en förståelse för både nuläget och det önskade slutresultatet kan systemet och kundens verksamhetssätt förenas på ett sätt som möjliggör effektiv hantering av klienternas ärenden. Ju tydligare kunden kan göra sina processer från försäljning till fakturering, desto säkrare är det att CSI:s system blir en stark ram som stöder dem. 

Tack vare sin erfarenhet kan våra sakkunniga ifrågasätta ineffektiva verksamhetsmodeller och dela med sig av best practices och idéer som kunden inte nödvändigtvis ens hade kommit att tänka på. Trots att ett stort systemprojekt passar dåligt in i den hektiska vardagen på en advokatbyrå är det ofrånkomligt att kunden förbinder sig till projektet om slutresultatet ska stämma överens med både kundens och systemleverantörens tankar. 

För att maximera nyttan måste det förstås också finnas en villighet hos kunden att utnyttja den möjlighet ett systembyte erbjuder till att utveckla sin verksamhet och sina processer. Om man vill fortsätta göra saker på exakt samma sätt som förr kan man inte heller förvänta sig särskilt mycket mervärde av ett nytt system.

Utvecklingen slutar inte vid implementeringen

Advokatbranschen är under ständig förändring, och också CSI:s program fylls år efter år på med nya egenskaper som gör användningen effektivare. De ivrigaste kunderna testar varje ny funktionalitet, majoriteten plockar selektivt ut det de vill använda, och en del "fryser" medvetet sitt användningssätt för flera år åt gången.

Oberoende vilken kundens utvecklingscykel är så finns vår expertis tillgänglig när det är dags att fundera på vilka nya funktionaliteter man vill ta i bruk och på vilket sätt det ska förverkligas för att passa just dem.

Och så var det det där med användargränssnittet. Det håller vi precis på att förnya, så snart ser inte det heller gammalmodigt ut längre. 

Taina Malmivirta

CSI Helsinki, affärsutvecklingsdirektör, partner

Ägnar sig åt marknadsföring, kommunikation och utvecklingsprojekt. Motiverad av kontinuerlig utveckling av kundupplevelser. Tror på värdet i kundernas feedback och lätta processer som stödjer ett företags smidighet och innovation.