CSI-PROGRAMMENS ANVÄNDARGRÄNSSNITT FÖRNYAS

den 29 november 2019

Det har redan gått 11 år sedan CSI-programmens första version kom ut. Sedan dess har funktionerna utvecklats baserat på finska och utländska kunders önskemål och i enlighet med olika myndighetskrav. De årliga versionsuppdateringarna har utökat systemet med bl.a. en attesteringsprocess för preliminärfakturor, e-fakturering, ärendefaser, underärenden, dashboards, utskickslistor och hantering av klientidentifikationer. Listan är lång. Påtagligt färre ändringar har skett i programmets användargränssnitt, trots att kundernas förväntningar har vuxit också vad gäller användarvänligheten. 

För många klick?

För att underlätta inlärningen av programmet byggdes användargränssnittet ursprungligen likt Outlook. Idén var en logisk uppbyggnad, att gruppera de funktioner olika användartyper behöver under uppgiftsområden samt att göra vissa nyckelfunktioner - t.ex. tidsregistrering - tillgängliga från flera olika ställen i systemet. De flesta användare var nöjda med detta eftersom programmet såg bekant ut och logiken var lätt att lära sig.

Många ansåg ändå att det krävdes för många klick för att nå den funktion man sökte, eller att man blev förvirrad av att hitta samma information under flera olika uppgiftsområden. I den feedback vi har fått under åren har kunderna varit tacksamma över systemets funktionaliteter, medan de också har de framfört utvecklingsönskemål gällande användargränssnittet. Framför allt juristerna, som använder en mycket liten del av det stora funktionsutbudet, har ansett att systemet har varit tungt. Samtidigt har moderna, webbaserade appar naturligtvis format användarnas uppfattning om hur systemet borde se ut. 

Varför kommer det nya användargränssnittet ut först nu?

Vi kartlade användarnas behov i intervjuer och enkäter redan för tre år sedan. Användargränssnittets förnyelse flyttades dock fram eftersom vi visste att planeringen och genomförandet skulle kräva ett massivt arbete. Att göra ingrepp i användargränssnittet är inte helt problemfritt, och med ett så kritiskt verktyg som CSI finns det inte rum för risktaganden. Användarupplevelsen blir inte bättre med enbart kosmetiska ändringar, men ändringarna får heller inte leda till systemfel. 

I tillägg till risken för buggar var medvetenheten om CSI:s nästan 3000 användare en faktor som gjorde projektet långsammare. Vi vet alla hur enerverande det är att öppna ett bekant system när man har bråttom bara för att inse att det har uppdaterats coh ser annorlunda ut. Förändring ger ofrånkomligen upphov till viss förvirring, så vi hoppas kunna modifiera användargränssnittet på så sätt att majoriteten upplever det enklare än förr. Under det senaste året har vi därför satt ned otaliga timmar på att prova oss fram och testa hela systemet. 

Vad förändras?

Grunduppbyggnaden förblir densamma också i det nya användargränssnittet. Uppgiftsområdenas funktioner har ordnats i mappar, vars innehåll öppnas som en lista som kan filtreras med hjälp av vyer. 

Den största skillnaden är flikarnas bortfall. Beslutet att avstå från dem grundar sig på att det har irriterat en del av användarna att behöva stänga dem. Öppnade systemfönster har tidigare blivit öppna som flikar i programmet, men i fortsättningen kan användaren navigera från en mapp till en annan varvid systemet kommer ihåg de sökkriterier som matats in i mapparna. Man kan t.ex. jobba i en specifik klients ärenden, emellanåt kontrollera sina registreringar i dashboarden och sedan återvända till ärendemappen där samma klients ärendelista öppnas direkt.  

En annan påtaglig förändring är sammanförandet av alla klientuppgifter till en enda mapp. Systemet har hittills erbjudit en klientlista vars innehåll har varierat beroende på från vilket uppgiftsområde man har öppnat den. Under Arbetsuppgifter har man tidigare hittat alla registrerade klienter, under Ärenden alla klienter som har fungerat som uppdragsgivare och under Ekonomi alla klienter som varit betalare. I fortsättningen finns alla klienter på ett och samma ställe. 

Illustrativa ikoner 

En bild säger ofta mer än tusen ord. Systemet har fått nya, illustrativa ikoner som hjälper en att lättare hitta rätt funktion.

Även CSI-temat och -ikonen har förnyats. I fortsättningen hittas den turkosa CSI-ikonen i verktygsbalken. Den för snabbregistrering ämnade CSI MyDesk-appen känns igen på sin motsvarande ikon i orange version.

Samtidigt har systemets trädstruktur och ordningen på fönstrens fält gjorts mera logisk och funktionsbalken i fönstren har ordnats så att basfunktionerna alltid finns på samma ställe. Antalet klick som krävs för olika funktioner har självklart också minskat.

När lanseras den nya versionen?

Den nya versionen togs i bruk internt hos CSI i början av hösten. Under de senaste veckorna har versionen genomgått vår normala testprocess, där vi säkerställer att alla nyckelfunktioner fungerar som de ska. Som bäst jobbar vi på att förnya vår manual i enlighet med den nya programversionen. Den gamla manualen, som hade hunnit svälla till ett 300 sidors opus, delas nu in i användarvänligare, rollbaserade punktinstruktioner. För att utveckla instruktionerna vidare kommer vi inom de närmaste veckorna att bjuda in personer från några olika byråer att kommentera på det nya användargränssnittet.

De första kunderna kommer att få uppdatera till den nya versionen innan årsskiftet, och resten får den i samband med den egentliga lanseringen i januari. I tillägg till det nya användargränssnittet för den nya versionen naturligtvis också med sig nya och förbättrade funktioner. Vi väntar med spänning på vilket välkomnande den får.  

Harri Tiili

CSI Helsinki, verkställande direktör, partner

Fyller sin kalender med ekonomi och rapportering. Fokuserar på tidshantering och uppmuntrar andra att göra detsamma. Säkerställer att företaget utvecklas i rätt riktning men tror starkt på att hantera saker på egen hand. Och blir fortfarande, efter flera år på företaget, exalterad av nya projekt för mjukvaruutveckling.