HUR KAN JAG FÖRBÄTTRA MIN INFORMATIONSSÄKERHET

den 17 december 2020

Informationssäkerhet intresserar allt fler informationsprograms användare, speciellt då det är frågan om hemlig eller känslig information.

Cyberattackerna som nyligen gjorts mot amerikanska myndigheter samt Google tjänsternas komplikationer minskar inte oron över den egna informationssäkerheten. Även informationsläckagen i Finland och Sverige är fräscha i minnet.

I detta inlägg lyfter jag fram grundläggande åtgärder som är värda att göra, fler av åtgärderna kan du utföra själv eller tillsammans med din IT-leverantör. Därtill nämns funktioner i CSI-program som hjälper dig att ytterligare förbättra informationssäkerheten.

COVID-19 DRIVER TILL DIGITALT SPRÅNG

den 30 april 2020

I vår har coronaviruset berört oss alla. CSI har det lite bättre än genomsnittet: våra kunder behöver systemet för att hantera och fakturera sina ärenden under krisen. 

Den radikala övergången från kontors- till distansarbete som pandemin har orsakat har utlöst en utveckling i advokatvärlden som Legal Tech-seminarier har strävat till i åratal.

CSI-PROGRAMMENS ANVÄNDARGRÄNSSNITT FÖRNYAS

den 29 november 2019

Det har redan gått 11 år sedan CSI-programmens första version kom ut. Sedan dess har funktionerna utvecklats baserat på finska och utländska kunders önskemål och i enlighet med olika myndighetskrav. De årliga versionsuppdateringarna har utökat systemet med bl.a. en attesteringsprocess för preliminärfakturor, e-fakturering, ärendefaser, underärenden, dashboards, utskickslistor och hantering av klientidentifikationer. Listan är lång. Påtagligt färre ändringar har skett i programmets användargränssnitt, trots att kundernas förväntningar har vuxit också vad gäller användarvänligheten. 

VQ FORUM - FRÅN TRADITIONELL TILL DIGITAL MODELL

den 22 november 2019

I mitten på oktober 2019 deltog CSI för femte gången i VQ Forum. Evenemanget ordnades i år för sista gången, men har under sina tio år hunnit bli ett viktigt evenemang inom legal tech, och ett som vi med glädje har deltagit i årligen sedan vi kom in på den svenska marknaden. Årets huvudtema var Law 2.0, och talarna utforskade bl.a. branschens digitala transformation, var branschen befinner sig i digitaliseringsprocessen samt juridiktjänsternas framtid.

TÄVLINGEN OM EGENSKAPER ELLER BRANSCHKUNSKAP?

den 11 oktober 2019

Tävlingen om egenskaper är rå. Man ska ha överlägsna features - eller åtminstone ska de vara bättre än konkurrentens. 

Det är det vi har lärt oss. Bilar säljs för sina fina effekter, coola tilläggsegenskaper eller sin banbrytande miljövänlighet. Valet av dator faller på den med bäst prestanda, den hetaste nyheten eller bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Också system jämförs baserat på deras egenskaper, även i de fall där största delen av dem skulle förbli oanvända. 


1 – 5 / 19