Legal Tech tar ställning i Norden

den 3 oktober 2017

Det var en givande dag, att delta i Legal Tech Day-eventet i Stockholm; ett framgångsrikt koncept som fördubblat antalet besökare varje år sedan starten tre år sedan.

Detta ger också indikation för legal tech-utvecklingen och dess marknad som växer i dylik takt. Verktygen utvecklas kontinuerligt och i allt snabbare takt. Det gäller att hålla sig uppdaterad, både som leverantör och användare, på vilka hjälpmedel som finns tillgängliga.

Industrialisering först, digitalisering därefter

Temat var digitalisering och speciellt artificiell intelligens samt GDPR var återkommande samtalsämnen i flesta av presentationerna (de som jag såg). Det är ett faktum att juridikbranschen står inför en stor förändring. Enligt första talaren, Sandy Devine på Axiom behöver branschen genomgå en industrialisering först, före man kan genomföra en digitalisering. Hon pratade om att juristerna fortfarande jobbar som artisaner, var och en för sig, på sitt eget unika sätt. Och branschen stampar på stället tills detta ändrar sig.

Förändring är svårt

Samtidigt finns det ett stort motstånd. Juristerna är vana att jobba på ett visst sätt och byråernas affärsmodeller är beroende av detta arbetssättet. Ändring tar tid och många vet inte var de ska börja.

Peter Wallqvist från Ravn berättade att de förstod att artificiell intelligens behöver integreras i verktygen som används dagligen, för att göra tröskeln mindre. Detta var orsaken till att de startade samarbete med iManage (dokumenthanteringsverktyg).

Förändring genomförs bäst i småa steg, men kräver också ett beslut och att man börjar i någon ända. Till exempel första steget kan vara att tilldela en roll som ansvarar för effektiviseringen av processerna.

AI är Win-Win-Win

Richard Tromans som ligger bakom den belönade bloggen, Artificial Lawyer, öppnade mitt sinne för allt som innefattas i AI. Och vad det har för betydelse för framtiden.

I nuläget används AI-verktyg av Top20 byråerna i UK (och flesta har börjat använda under senaste 12 månaderna), främst för hantering och granskning av kontrakt. Och med goda erfarenheter tydligen. Uppgifter och ärenden som har krävt månader tidigare går plötsligt att slutföra inom en bråkdel av den tiden.

Det är inte bara klienten som vinner utan även juristernas tid frigörs för mera kreativt arbete. Och så länge teknikleverantörerna bidrar med produkter som anses värdefulla, vinner de också.

Framtiden lovar stort

Hittills har man bara skrapat på ytan, av det som AI kommer att möjliggöra. Utöver kontraktgranskning utvecklar man olika analysverktyg som stöder beslutsprocessen vid antagande av nya klienter, eller vid domstolsbeslut. Verktyg för riskhantering. Verktyg som analyserar kostnaderna och stöder prissättningen, samt olika undersöknings- och sökverktyg. Som sagt, detta är bara början.

Frågan är hur transitionsperioden och metoden kommer att se ut i Norden. Är det studenter som kommer att driva igenom förändring genom att utveckla nya produkter? Eller är det de ledande byråerna som kommer att experimentera och investera resurser? Eller andra nya aktörer?

 

CSIs ambition är att stöda den här förändringen och leda den inom vårt område: ärendehantering, klienthantering, fakturering och affärsutveckling. Vi vill underlätta i det dagliga arbetet med stöd av digitala processer och också med hjälp av andra teknikleverantörer.

John Raunio

CSI Helsinki, Country Manager, Sverige

Har passion för inlärning och fortsatt utveckling. Motiveras av utmaningar och en vilja att göra positiv skillnad. Och är fascinerad av människans förmåga att vara kreativ och innovativ, samt lösa problem.