LEXPO’18 – FÖRVÄNTNINGAR INFÖR CENTRAL-EUROPAS MEST BETYDANDE INNOVATIONSEVENEMANG INOM ADVOKATBRANSCHEN

den 12 april 2018

Advokatbranschens innovationsevenemang fokuserar på kunskap

CSI deltog i förra året för första gången i Lexpo, advokatbranschens ledande innovationsevenemang, som hölls i Amsterdam. Lexpo´18 är uppdelat i fyra huvudområden;

  • Business Intelligence & Data Science fokuserar på hur advokatbyråer kan utnyttja den enorma mängd kunskap de besitter för att förbättra lönsamheten, utveckla sina kundrelationer och optimera sina tjänster och processer.
  • Dynamic Knowledge Management behandlar hur företag och klienter står inför en förändring av sin kunskapshantering i jakten på konkurrensfördelar.
  • The Legal Blockchain -temat fokuserar på de praktiska konsekvenserna av blockkedjor i advokatbranschen och hur kontoren har börjat utnyttja dem.
  • Legal Project Management erbjuder kända experters praktiska exempel på projektledning inom advokatbranschen, vars implementering fortfarande utgör en utmaning i vissa kontor.

En fortsättning på Lexpo´17 -temat artificiell intelligens

För ett år sedan gavs stort utrymme till artificiell intelligens och potentialen för dess utnyttjande inom advokatbranschen. Med tanke på mina höga förväntningar diskuterades ämnet på en rätt så generell nivå, och artificiell intelligens tycktes vid den tidpunkten snarare fungera i marknadsföringssyfte till slutanvändarna, än som egentlig effektiverare av kontorens egen verksamhet. Under de närmaste åren förväntas det visserligen göras betydande framsteg inom artificiell intelligensteknologi.

Agendan för årets evenemang erbjuder en smidig fortsättning på temat artificiell intelligens. Intresset för kunskapshantering har till exempel ökat just på grund av utnyttjandet av artificiell intelligens, intelligenta dokument och kundcentrerade applikationer.

Mina egna intresseområden under evenemanget består just av kunskapshantering och projektledning, även om det allmänna intresset är inriktat på talarna Brian Kuhn och David Fisher, som diskuterar blockkedjornas inflytande.

Den eviga favoriten: framtidsprognosen

Naturligtvis ser jag också fram emot den andra dagens öppningstalares, John Albers, synpunkter rörande den juridiska branschens framtidsprognos. Jag skulle uppskatta ett tydligt Business Intelligence -perspektiv.

Förhoppningsvis kommer också Robert Ambrogi att ge en förtydligande inblick i klyftan som existerar mellan juridik och teknologi. Agendan utlovar åtminstone lösningar på hur advokatbyråerna kan hålla bättre takt med de teknologiska innovationerna. 

Tips angående paneldiskussionerna

Under den första dagen erbjuds en paneldiskussion om "Hur modern kunskapshantering tillför värde till klientrelationen" (”How modern knowledge management adds real value to the client relationship”), ledd av Patrick Didomenico. Under den andra dagen diskuterar paneldeltagarna under ledningen av Kim Craig och David Rueff projektledning med temat "Börja tro på – Utnyttjandet av projektledning för att behålla konkurrenskraften i en juridisk bransch under förändring" (”Becoming a believer - Using LPM to remain competitive in the changing legal market”).

Båda paneldiskussionerna är redan i mitt eget evenemangsprogram understreckade med tjock tuschpenna. Tack vare förra årets erfarenheter förväntar jag mig mycket av paneldiskussionerna, som erbjöd konkret innehåll ibland många rätt abstrakta presentationer.

Parallellprogram

Förutom det officiella programmet är det återigen möjligt att föra diskussioner med andra deltagare. I bästa fall är de minst lika värdefulla som de presentationer som ingår i evenemangsprogrammet.

Jag ser alltså med intresse fram emot vad Amsterdam har att erbjuda denna vår. Jag tror inte att jag behöver bli besviken den här gången heller.

Mikko Hämäläinen

CSI Helsinki, försäljningsdirektör

Motiveras av möten med nya kunder och av att hitta lösningar till deras utmaningar. Läser mycket och tror på kontinuerlig självutveckling.