TÄVLINGEN OM EGENSKAPER ELLER BRANSCHKUNSKAP?

den 11 oktober 2019

Tävlingen om egenskaper är rå. Man ska ha överlägsna features - eller åtminstone ska de vara bättre än konkurrentens. 

Det är det vi har lärt oss. Bilar säljs för sina fina effekter, coola tilläggsegenskaper eller sin banbrytande miljövänlighet. Valet av dator faller på den med bäst prestanda, den hetaste nyheten eller bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Också system jämförs baserat på deras egenskaper, även i de fall där största delen av dem skulle förbli oanvända. 


JAG SKICKADE EN FELAKTIG FAKTURA! HUR FIXAR JAG DET?

den 12 juni 2019

Oberoende hur noggrant man går igenom en faktura kan det hända att ändringar behöver göras efter att den skickats till kunden. Det finns inget allmänt tillvägagångssätt när det gäller sådana ändringar, man måste alltså överväga hur man gör från fall till fall. Utgångspunkten är alltid ändringsbehovet: behöver förfallodagen flyttas, betalaren bytas ut eller gäller ändringen tidsposterna på fakturan?


PROCESSERNA KRING KLIENTIDENTIFIERING SÖKER SIN FORM

den 13 maj 2019

Lagen om förhindrande av penningtvätt som trädde i kraft i juli 2017 gör att även advokatbranschens aktörer är skyldiga att identifiera sina klienter och deras affärsverksamhet, samt att rapportera om det finns orsak till misstanke om tvivelaktig handel eller finansiering av terrorism. Kristiina Sare från Finlands Advokatförbund bjöd på grunderna inom klientidentifiering under dagen för juridiska assistenter som ordnades i Helsingfors.

BÄSTA PRAXIS FÖR ATT SKÖTA FÖRSÄLJNINGSRESKONTRAN

den 15 april 2019

Frågor gällande fakturering och allokering av betalningar har varit en del av mitt dagliga arbete redan i flera år; tidigare när jag skötte en advokatbyrås försäljningsreskontra och i mitt nuvarande arbete då jag instruerar CSI:s kunder i saker som rör användningen av programvaran.

I enlighet med bokföringsrytmen koncentrerar sig våra kunders frågor vid vissa tider på månaden särskilt på förändringar som ska göras i försäljningsreskontran. Mina erfarenheter har lärt mig att förändringarna kan göras på många olika sätt, och att det ibland kan vara svårt att avgöra hur förändringen ska göras så att den motsvarar god bokföringssed och är optimal ur ett helhetsperspektiv.

I min bloggserie strävar jag efter att dela med mig av olika bra exempel på hur man sköter försäljningsreskontran i CSI. I denna text behandlar jag betydelsen av registreringsdatum samt hur olika förändringar i reskontran syns i bokföringsrapporterna.  


FAVORITLÄRDOMAR FRÅN HÖSTENS VQ FORUM

den 22 november 2018

Det var andra gången jag deltog i VQ Forum. Jag fick träffa många deltagare och lyssna på oerhört intressanta presentationer och paneldiskussioner. Personligen var jag väldigt nöjd med dagen. Också från CSI:s perspektiv var det ett lyckat evenemang. Vi träffade en mängd deltagare och företag som var på jakt efter ett nytt system för klienthantering, tidsregistrering, fakturering eller rapportering. Som sponsor hade vi även möjligheten att presentera vårt företag och dess resa i Sverige – och att dela med oss av den goda nyheten att CSI växer stadigt.

Medan jag lyssnade på presentationerna slogs jag av deras relevans för oss som programvaruleverantör, men också för företag inom vilken bransch som helst. Flera presentatörer påpekade att advokatbyråer inte skiljer sig nämnvärt från andra företag – deras affärer styrs av samma marknadskrafter och utmaningar som alla andras. De följande fem idéerna var mina favoriter från dagen på VQ Forum.