EN CYBERATTACK - VARFÖR SKULLE DET RÖRA OSS?

den 21 november 2018

Det är svårt att glömma första gången vi var med om en cyberattack. CSI:s molntjänst, som är känd för sin användarvänlighet, blev i höst föremål för sidoeffekterna av ett DoS-angrepp (Denial of Service).

PROJEKTLEDNING FÖR ADVOKATBYRÅER MED LEGAL SCRUM?

den 30 augusti 2018

Under vårens innovationsevenemang för advokatbranschen, Lexpo, var ”Legal Project Management” temat som tilltalade oss bäst. Advokatbyråerna lägger stort fokus på att ge klienterna en sanningsenlig prisuppskattning av sina ärenden. Att byrån faktiskt håller sig till det uppskattade priset får dock ofta mindre uppmärksamhet. Vad som står på den slutliga fakturan påverkas väsentligen av hur skicklig juristen är som projektledare. I värsta fall upptäcker man att prisuppskattningen överskridits först i faktureringsskedet.

GDPR - 3 VECKOR SENARE

den 15 juni 2018

Vårt GDPR-projekt började våren 2017 med ett webinarium där ett globalt mjukvaruföretag informerade om den kommande förändringen i EU-lagstiftningen. Talarna fick åhörarnas obestridliga uppmärksamhet genom att inleda med konstateringen, att en förbrytelse mot denna lagen skulle komma att kosta dem miljarder. 

Hotet om sanktioner har sannolikt varit den främsta drivkraften bland oss som har haft med GDPR att göra, och motiverat alla att fördjupa sig i ämnet samt vidta nödvändiga åtgärder.

20 ÅR AV JURISTSKOLNINGAR

den 12 juni 2018

Juristskolningarna är vårens symbol

En klar indikator om att våren har anlänt är våra CSI Lawyer skolningar för juridikstudenter, vilka har varit populära sedan millenniets början. Vi har nära samarbete med de juridiska fakulteterna i både Helsingfors och Tammerfors universitet, och i de fem skolningstillfällena som ordnades i april deltog studenter från båda universiteten.

11 – 15 / 21