VQ FORUM - FRÅN TRADITIONELL TILL DIGITAL MODELL

den 22 november 2019

I mitten på oktober 2019 deltog CSI för femte gången i VQ Forum. Evenemanget ordnades i år för sista gången, men har under sina tio år hunnit bli ett viktigt evenemang inom legal tech, och ett som vi med glädje har deltagit i årligen sedan vi kom in på den svenska marknaden. Årets huvudtema var Law 2.0, och talarna utforskade bl.a. branschens digitala transformation, var branschen befinner sig i digitaliseringsprocessen samt juridiktjänsternas framtid.

Hur har branschen utvecklats?

Runt samma tidpunkt som VQ Forum ordnades för första gången inföll den ekonomiska recessionen, och i samband med den började ett antal radikala utvecklingsspekulationer florera i branschen - advokater skulle komma att ersättas av teknik och den traditionella affärsmodellen med sina hierarkier och biträdande jurister skulle försvinna. Som vi vet idag skedde ingenting särskilt radikalt. Enligt professor Christian Sandström från Chalmers verkar det, om man tittar på bl.a. omsättning och tillväxt för etablerade byråer, konsolideringar, nya aktörer samt antal biträdande jurister per delägare, snarare ha skett en nästan motsatt utveckling. Han påpekade att det naturligtvis är för många krafter som påverkar för att kunna göra en pålitlig prognos för en hel bransch, men att vi i alla fall inte verkar vara på väg framåt i den takt som man tidigare trodde.

Lyssna på kunden

Friedrich Blase, erfaren jurist och grundare av konceptet ’The Un-Firm’, poängterade att advokatbranschen hittills har missat de möjligheter den har haft att göra förändringar i branschens kärnstruktur. En sådan möjlighet var just recessionen, men den gick förbi med bara några ytligare förändringar som resultat. För att man verkligen ska röra sig framåt rekommenderade han att inte vänta på nästa recession, utan ta steget framåt nu och aktivt fundera på nya, kundvänliga modeller för leverans av juridiska tjänster.

Även Lena Almefelt från EQT, som i sitt arbete köper juridiska tjänster, framlade i en paneldiskussion att advokatbyråerna behöver utvecklas genom att lära sig att lyssna på sina kunders behov. Nu går hon till olika typer av leverantörer (traditionella byråer, icke-traditionella, teknikleverantörer) beroende på var hon får den mest effektiva leveransen, men påpekade att man i allmänhet hellre skulle gå till en leverantör som löser saker på ett effektivt sätt, till exempel använder tekniska lösningar för enkla uppgifter.

Förändring som standard

Tobias Ahlin pratade om hur viktigt det är att inte bli bekväm, och vilket mindset som behövs för att vara utrustad för förändring. När man som företag tillåter sig att stå stilla för länge gör man det möjligt för andra att ta sig in och ta över med nya idéer. Just därför är det viktigt att inte se förändring som en engångsföreteelse utan som något som pågår kontinuerligt, och att som företag medvetet utvecklas och testa nya idéer. Exempelvis spelbranschen, där Tobias länge har varit verksam, är bra på att testa nya saker på en liten grupp innan de rullar ut förändringen för alla kunder. På så sätt förflyttas besluten från det ledningsgruppen vill till det som i testerna har konstaterats vara bäst, vilket gör kunderna betydligt nöjdare.

Framtidens jurist

Från Therese Järnankar (Norstedts Juridik) fick vi höra om en del av resultaten från branschstudien Framtidens jurist, i vilken drygt 3500 jurister i Sverige och Danmark har deltagit under 2019. Över hälften av respondenterna ansåg att branschen är konservativ, och att juristutbildningen behöver utvecklas för att förbereda sina studerande på den teknologiska verklighet som väntar i arbetslivet. Samtidigt var det tydligt att de yngre juristerna (i åldern 23-39), trots att de fortsätter vara ambitiösa och arbetar hårt, förväntar sig en arbetsplats som erbjuder möjlighet till bra balans mellan arbete och privatliv. Man kan alltså se klara tecken på att branschen står inför vissa förändringar i takt med att en ny juristgeneration äntrar arbetslivet.

Tack, VQ!

Dessa var bara några av de insikter vi fick ta till oss under dagen på VQ Forum. Vi kan konstatera att det i vissa aspekter har hänt mycket inom branschen under de senaste åren, och det går bättre än någonsin för advokatbyråerna. Man har anpassat sig till nya arbetsmetoder och skaffat en del digitala verktyg. Samtidigt har den traditionella modellen för juridiska tjänster inte förändrats - timdebiteringen lever vidare och effektivitetsnivån är densamma som förr. Det tar helt enkelt länge att ändra riktning, särskilt i en bransch med så långa traditioner som juridiken. Vi hoppas få följa med förändringen och fortsätta vara en aktiv del av den för våra nuvarande och framtida kunder.

Vi på CSI vill än en gång tacka Helena och Ann för de trevliga och lärorika evenemang vi har fått ta del av under åren. Årets VQ med sin avslutande galamiddag var någonting helt speciellt som vi kommer att minnas länge! Vi ser också fram emot att se vilken riktning evenemanget tar i Norstedts Juridiks regi nästa år, och önskar de nya arrangörerna lycka till.

Jannina (Janni) Fagerström

CSI Helsinki, produktspecialist

Språknörd som motiveras av att hjälpa andra och gillar att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål. Inspireras av sociala stunder, inredningsprojekt och mat.